01 dicembre 2015 - III giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata

CU LU SECUNNU PATRI NOSTRU SI RINGRAZIA L'ETERNU FIGGHIU

ccu diri: Nui ppi parti di Maria

Gesù tutti vi ludamu

e assai vi ringraziamu

ca da vui fù la cchiù amata

cuomu Cuncetta Immaculata.

                                                                 Padre Nostro, Gloria

5. Tanti Vergini cci fuoru

ca si tinniru custanti

ma la prima fra li tanti

Vui cu vutu consacrata

o Cuncetta Immaculata

                                                                       Ave Maria

6. Matri e Vergini vui siti

ca è na ranni meravigghia

donna nun c'è ca v'assimigghia

nè sarà ne mai c'è stata

o Cuncetta Immaculata.

                                                                 Ave Maria