02 dicembre 2015 - IV giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata

 

7. 'Ndi la vostra gravidanza

da vui pena nun s'intesi

'ndi ddi santi novi misi

anzi fustivu beata

o Cuncetta Immaculata

 

8. Fu lu partu virginali

senza spasimu e duluri

pirchì a Vui lu Redenturi

vi rinniu già beata

o Cuncetta Immaculata.