04 dicembre 2015 - VI giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata

11. Di lu cielu e di la terra

vui ni siti la rigina

e ognunu a vui s'inchina

a sintirivi numinata

o Cuncetta Immaculata.

                                                     Ave Maria

12. Matri siti ed avvocata

di nuatri piccaturi

da nui dunca a tutti l'uri

diviti esseri lodata

o Cuncetta Immaculata.

                                              Ave Maria