07 dicembre 2015 - IX giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata


Cunfissamu già l'erruri
simu veri piccaturi
nun vulimu cchiù piccari
sempri a Diu vulimu amari.

Ora Matri Immaculata
dimustrativi a nui grata
giacchì Diu v'ha distinata
ppi nimica a lu piccatu

ca la testa cci scacciastivu
e la prima triunfastivu
quannu fustivu creata
o Cuncetta Immaculata.

D'iscacciati stu gran mostru
di la menti e cori nostru
accussì diri nui putimu
ca devoti vuostri simu.

E si veni lu nemicu
ddu serpenti furbu, anticu,
dirrà ognuno a voci forti
ed in vita ed alla morti:

" Alluntaniti di mia,
ca sugnu figghiu di Maria".
Ed allura triunfannu
la vittoria già cantannu

'ntra li giubili e li canti
'n Paradisu ccu li Santi
dirà sempri " Sia lodata
la gran Matri Immaculata!"

             VIVA MARIA!