02 dicembre 2015 - IV giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata Sticky

 

7. 'Ndi la vostra gravidanza

da vui pena nun s'intesi

'ndi ddi santi novi misi

01 dicembre 2015 - III giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata Sticky

CU LU SECUNNU PATRI NOSTRU SI RINGRAZIA L'ETERNU FIGGHIU

ccu diri: Nui ppi parti di Maria

Gesù tutti vi ludamu

e assai vi ringraziamu

ca da vui fù la cchiù amata

cuomu Cuncetta Immaculata.

                                                                 Padre Nostro, Gloria

5. Tanti Vergini cci fuoru

ca si tinniru custanti

30 novembre 2015 - II giorno di novena in onore di Maria SS.Immacolata Sticky

3. Da la curpa originali

           tutti fuommu ricumprati 

    nui di schiavi libirati 

          vui da figghia preservata

                                    o Cuncetta Immaculata.          Ave Maria

 

4.  Sempri libera e luntana

     d'ogni fomitu e piccatu

             stu gran donu a vui fu datu

       ca mai fustivu macchiata

29 novembre 2015 - I giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata Sticky

STELLARIO DI MARIA IMMACOLATA

In nomi di lu Patri e di lu Figgghiu e di lu Spiritu Santu, così sia

Sia ppi sempri ludatu e ringraziatu lu Santissimu Sacramentu e sempri viva la gran Matri di Diu Maria Concetta senza macchia di piccatu originali ca ni libera d'ogni mali e spicialmenti di lu piccatu mortali.

Biniditta sia la purissima Immaculata Concezioni di la Beatissima Vergini Maria.

CU LU PRIMU PATRI NOSTRU SI RINGRAZIA L'ETERNU PATRI CCU DIRI:

Nui ppi parti di Maria

Patri Eternu vi ludamu

e assa vi ringraziamu

ca davui fù la cchiù amata

cuomu figghia Immaculata.

Elezioni Moderatore e Consiglio Direttivo triennio 2015-2018 Sticky

Domenica 15 Novembre 2015 i confrati della Confraternita Maria SS. Addolorata sono stati chiamati a rinnovare il Moderatore e il Consiglio Direttivo.

Corpus Domini cittadino 2015 Sticky

Venerdi 5 giugno 2015, alle ore 20:00, in Chiesa Madre ci prepareremo alla Solenne Celebrazione del Corpus Domini Cittadino con la recita del S. Rosario Eucaristico. 

Domenica 7 giugno 2015 alle ore 18:30 Santa Messa e a seguire la Processione. ( I confrati partecipano in abito ufficiale )

ECCE HOMO 2015 Sticky

Mag
22
Multimedia: 
Posted By webmaster leggi tutto

Pagine

Abbonamento a Confraternita Maria SS. Addolorata - Leonforte RSS